Aktualności

Prezydent Gdańska zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę instalacji koksowania (DCU)

W dniu 7 marca Prezydent Gdańska zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę instalacji koksowania (DCU) oraz instalacji uwodornienia benzyny (CNHT) - kluczowych elementów projektu EFRA Grupy Lotos.

Więcej...

Uzyskanie pozwolenia na budowę na dokumentację projektową EFRA

Uzyskanie pozwolenia na budowę na dokumentację projektową EFRA

Więcej...

Modernizacja układów opalania pieców technologicznych na instalacjach Reforming V i HON V

Modernizacja układów opalania pieców technologicznych na instalacjach Reforming V i HON V

Więcej...

Projekt Budowlany dla instalacji HYDROWAX (na terenie Grupy LOTOS)

Projekt Budowlany dla instalacji HYDROWAX (na terenie Grupy LOTOS)

Więcej...

Projekty Budowalne w ramach projektu EFRA (na terenie Grupy LOTOS)

Projekty Budowalne w ramach projektu EFRA (na terenie Grupy LOTOS)

Więcej...

Modernizacja układów sterowania kotła Nr 4 na Wydziale EC-4 w Legnicy

Modernizacja układów sterowania kotła Nr 4 na Wydziale EC-4 w Legnicy

Więcej...

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i pełnienie nadzoru autorskiego

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i pełnienie nadzoru autorskiego

Więcej...

Przystosowanie urządzeń obiektu i instalacji

Przystosowanie urządzeń obiektu i instalacji

Więcej...

Realizacja zaleceń p.poż. w budynkach głównych w EDF Polska S.A.

Realizacja zaleceń p.poż. w budynkach głównych w EDF Polska S.A.

Więcej...

XVI Konferencja Strefy EX

 W pazdzierniku 2014 r. firma Biproraf Sp. z o.o. uczestniczyla w XVI Konferencji Strefy EX...

Więcej...