Aktualności

Aktualności >> 2014

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i pełnienie nadzoru autorskiego

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i pełnienie nadzoru autorskiego

Więcej...

Przystosowanie urządzeń obiektu i instalacji

Przystosowanie urządzeń obiektu i instalacji

Więcej...

Realizacja zaleceń p.poż. w budynkach głównych w EDF Polska S.A.

Realizacja zaleceń p.poż. w budynkach głównych w EDF Polska S.A.

Więcej...

XVI Konferencja Strefy EX

 W pazdzierniku 2014 r. firma Biproraf Sp. z o.o. uczestniczyla w XVI Konferencji Strefy EX...

Więcej...

Projekt stanowiska kolejowego rozładunku ropy naftowej i oleju opałowego

 Biproraf Sp. z o.o. jest w końcowym etapie wykonywania dokumentacji projektowej stanowiska kolejowego rozładunku ropy naftowej i oleju opałowego.

Więcej...

Projekt w zakresie zabezpieczenia instalacji peletu przed wybuchem w zakładzie przetwórstwa drzewnego

W miesiącu wrześniu firma Biproraf zakończyła projekt w formule „pod klucz” w zakresie zabezpieczenia instalacji peletu przed wybuchem w zakładzie przetwórstwa drzewnego.

 

Więcej...

Budowa instalacji WOW na terenie Grupy LOTOS

  W dniu 05.09.2014 r. firma Biproraf podpisała umowę na wykonanie projektów do pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych związanych z budową instalacji WOW na terenie Grupy LOTOS.

Więcej...

Nastawnia EDF w Gdańsku i Gdyni

Biproraf Sp. z o.o. zakończyła opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla nastawni EDF w Gdańsku i Gdyni.

Więcej...

Modernizacja automatyki systemu podawania węgla do zasobników przykotłowych

Modernizacja automatyki systemu podawania węgla do zasobników przykotłowych

Więcej...

Wykonanie prac projektowych

Wykonanie prac projektowych

Więcej...