O BIPRODESIGN

 

BIPRODESIGN jest jedną z pracowni Biura Projektowego BIPRORAF, która specjalizuje się w projektowaniu, modernizacji i adaptacji budynków oraz wnętrz.
 
BIPRORAF już od 1973 roku działa w zakresie projektowania i realizacji inwestycji. Posiada duże doświadczenie oraz niezbędne kompetencje nie tylko w projektowaniu, lecz również w szeroko rozumianej obsłudze inwestorskiej, czyli budowaniu programu inwestycji, uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów do projektowania, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz inspektorskiego, przygotowania umów oraz opracowania ekspertyz i opinii technicznych. Od 2011 roku BIPRORAF działa w ramach Grupy Technologicznej ASE, która specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego, oferując kompleksowe rozwiązania dla przemysłu oraz infrastruktury.