Audyty i ekspertyzy

  • audyt wstępny ATEX
  • audyty techniczne dla instalacji w strefach Ex
  • analiza i ocena ryzyka wybuchu
  • weryfikacja stref zagrożonych wybuchem
  • przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem (DZPW)
  • wyznaczenie minimalnych wymagań dla osprzętu
  • inwentaryzacja, weryfikacja urządzeń pracujących w strefach Ex
  • analiza istniejącej dokumentacji