Przygotowanie koncepcji

  • założenia projektowe
  • optymalizacja kosztów i terminów,
  • projekty koncepcyjny
  • studium wykonalności
  • spełnienie wymagań prawnych
  • spełnienie wymagań inwestora i obsługi