Zakres działalności

Biuro specjalizuje się w projektowaniu i nadzorze inwestorskim:

  • instalacji przemysłu naftowego
  • instalacji przemysłu chemicznego
  • budownictwa ogólnego
  • budownictwa przemysłowego

 

oraz w zakresie:

  • ochrony przeciwpożarowej
  • ochrony środowiska
  • dokumentacji UDT i TDT
  • wyznaczania Świadectw Energetycznych budynków