Płuczki do oczyszczania gazów i spalin

Biproraf oferuje  płuczki gazów typu mokrego (tzw. płuczka Venturi’ego) wykonane w systemie Reiter lub Bayer-Reither służące do separacji aerozoli oraz drobnych pyłów. Płuczki w systemie Reiter posiadają jedną szczelinę regulowaną oraz standardowe dysze dostarczające wodę. Proponowane urządzenie  w systemie Bayer-Reither jest modyfikacją tego rozwiązania,  z hybrydowymi dyszami i nieco inaczej rozwiązanym problemem szczeliny, przez którą przepływa mieszanina gazów i wody. Dobór rozwiązania uzależniony jest od rodzaju gazów i zanieczyszczeń podlegających usuwaniu. Płuczki te są wykonywane w oparciu o licencję firmy Reither Venturiswäsher GmbH. System ma zastosowanie dla przepływów od 100 m3/godz do 180000 m3/godz.

Typowe zastosowania:

 • oczyszczanie spalin ze spalarni śmieci, w przypadku stałych i płynnych chemicznych odpadów
 • oczyszczanie spalin w zakładach pirolizy
 • oddzielanie drobnych pyłów przy termicznej obróbce podczas produkcji półprzewodników
 • oddzielanie aerozoli soli i kwasów (np.HCl, H2SO4, SO3, H3PO4, NH4Cl, SNCl2, etc)
 • oddzielanie pyłów tlenków żelazowych i aerozoli HCl w instalacjach regeneracji
 • usuwanie pyłów w instalacji suszenia osadu
 • oczyszczania spalin w lakierniach butelek i płaskiego szkła
 • w produkcji pigmentu do farb
 • w instalacjach suszenia osadu w przemyśle chemicznym
 • oczyszczanie spalin w palarniach rudy siarczynu oraz zakładach zagęszczania rudy
 • oczyszczanie spalin w przemyśle metali nieżelaznych ( huty, recycling metali)
 • oddzielanie drobnych pyłów i gazów toksycznych w obróbce laserowej


Zalety systemu:

 • zwarta budowa, opłacalna konstrukcja
 • wysoka niezawodność
 • wysoka wydajność oddzielania przy niskiej stracie ciśnienia gazu
 • oddzielanie pyłów i gazów w sposób ciągły
 • świetna wydajność energetyczna
 • ciągła gotowość do pracy dzięki małej podatności na zablokowanie się

 

Formularz doboru płuczki

 

Płuczka Venturi’ego systemu Reither Płuczka Venturi’ego systemu Beyer - Reither
z hybrydowymi dyszami oraz cyklonowym separatorem kroplii