Przygotowanie inwestycji

  • wybór i ocena lokalizacji
  • program zamierzenia inwestycyjnego
  • oszacowanie kosztów inwestycyjnych
  • wybór i ocena technologii
  • transfer technologii
  • orzeczenia techniczne
  • Inżynieria