Realizacja inwestycji

  • Projekty szczegółowe
  • Dokumentacja związana z pozwoleniem na budowę
  • Zarządzanie projektem
  • Kompletacja dostaw
  • Przygotowanie do gotowości rozruchowej
  • Rozruch