Pracownicy

Struktura zatrudnienia:  

Zarząd

Dyrekcja

 

 

Pracownie projektowe:

- MECHANICZNA

- ELEKTRYCZNA

- TECHNOLOGICZNA

- AUTOMATYCZNA

- KONSTRUKCYJNA

- SANITARNA

- HVAC

- ARCHITEKTONICZNA

 
Kierownicy Projektu  
Inspektorzy nadzoru  
Administracja