Pracownicy

Struktura zatrudnienia:  

Zarząd

Dyrekcja

2

2

Pracownie projektowe 36
Kierownicy Projektu 6
Inspektorzy nadzoru 4
Wsparcie/Administracja 3