Realizacje

Biproraf realizuje projekty o różnym profilu, od wczesnej fazy koncepcji, poprzez projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze, nadzory autorskie i inwestorskie.


Projekty te są przeznaczone przede wszystkim dla przemysłu naftowego i petrochemicznego, jakkolwiek nie ograniczamy się tylko do tych dwóch gałęzi przemysłu.


Podstawowe zrealizowane projekty obejmują:

  • projekty budowlane i wykonawcze w ramach Programu 10+ dla Grupy Lotos
  • bazy zbiornikowe dla Grupy Lotos
  • terminale przeładunkowo-magazynowe LPG dla TEZET Sp. z o.o., Transgaz S.A., Grupy Lotos
  • rozbudowę zakładu produkcji żelkotu w Miszewie
  • instalacje gazu płynnego LPG dla Petrolinvest, Chem Trans Logistic, LPG Terminal Gdańsk, Grupy Lotos
  • modernizacje instalacji technologicznych i pomocniczych dla Grupy Lotos
  • projekt skraplania metanu z KWK Krupiński dla firmy LNG Silesia
     

Ponadto wykonujemy realizacje  w pełnym zakresie, tzn. projekt, dostawy i wykonawstwo jak np. Instalacja odzysku oparów terminalu przeładunkowego dla Grupy Lotos i firmy Borsig.