Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

  • Tomasz Dudek
    Prezes Zarządu
  • Piotr Bieniasz-Krzywiec
    Wiceprezes Zarządu

 

 Rada Nadzorcza

  • Dariusz Jachowicz
  • Arkadiusz Lalewicz
  • Maria Jachowicz
  • Jerzy Adamonis